Scientia in educatione

Posláním časopisu sciED je publikovat původní články věnované teoretickému i empirickému výzkumu v didaktikách přírodovědných oborů (zejména biologie, geologie, environmentalistiky, fyziky a chemie) a matematiky.

Časopis Scientia in educatione byl v lednu 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Ke dni 15. 8. 2014 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

Časopis Scientia in educatione respektuje mezinárodní Kodex jednání a pokyny pro dobrou praxi pro editory vědeckých časopisů Komise pro publikační etiku (COPE).

Časopis Scientia in educatione netoleruje plagiátorství a jiné neetické chování. Editoři, autoři i recenzenti se řídí principy Publication Ethics and Malpractice Statement.

-------------------------------------------------------------------------------

V roce 2017 bylo publikováno speciální číslo časopisu: Keynotes and selected papers from the International Conference on Physics Education, ICPE-EPEC 2013

-----------------------------------------------------------------------------

Flag of the United Kingdom.svgFor English, select English on the upper right of the screen and press Odeslat.


Vol 8, No 1 (2017): sciED

Celé číslo

Ke stažení a nebo ke čtení PDF

Obsah

Teoretické studie

Možnosti využití Likertovy škály – základní principy aplikace v pedagogickém výzkumu a demonstrace na příkladu zjišťování vztahu člověka k přírodě PDF
Vlastimil Chytrý, Roman Kroufek

Výzkumné stati

Využitie metódy concept cartoons© na hodinách prírodovedy z pohľadu učiteľov prvého stupňa ZŠ PDF
Michaela Minárechová
Hodnocení efektivity badatelsky orientovaného vyučování v laboratorních pracích při výuce fyziologie člověka na základní škole a nižším stupni gymnázia PDF
Lukáš Rokos, Vladislava Vomáčková
Finanční gramotnost v projektovaném kurikulu Austrálie PDF
Karel Ševčík

Návrh na inovaci výuky

Výuka pomocí metod aktivního učení v kurzu pokročilé termodynamiky a statistické fyziky PDF (English)
Zdeňka Koupilová, Petr Kácovský
Geoparky – potenciál pre exteriérovú výučbu predmetov Geografia a Biológia PDF
Marta Nevřelová, Ivan Ružek