Scientia in educatione

Posláním časopisu sciED je publikovat původní články věnované teoretickému i empirickému výzkumu v didaktikách přírodovědných oborů (zejména biologie, geologie, environmentalistiky, fyziky a chemie) a matematiky.

Časopis Scientia in educatione byl v lednu 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Ke dni 15. 8. 2014 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

Časopis Scientia in educatione respektuje mezinárodní Kodex jednání a pokyny pro dobrou praxi pro editory vědeckých časopisů Komise pro publikační etiku (COPE).

Časopis Scientia in educatione netoleruje plagiátorství a jiné neetické chování. Editoři, autoři i recenzenti se řídí principy Publication Ethics and Malpractice Statement.

-------------------------------------------------------------------------------

Výzva k zasílání příspěvků pro zvláštní číslo časopisu: Srovnávací studie matematického a přírodovědného vzdělávání České republiky a vybraných evropských zemí (do 6. 6. 2018)

------------------------------------------------------------------------------------

V roce 2017 bylo publikováno speciální číslo časopisu: Keynotes and selected papers from the International Conference on Physics Education, ICPE-EPEC 2013

-----------------------------------------------------------------------------

Flag of the United Kingdom.svgFor English, select English on the upper right of the screen and press Odeslat.


Vol 8, No 2 (2017): sciED

Celé číslo

Ke stažení a nebo ke čtení PDF

Obsah

Výzkumné stati

Obsahová analýza tématu evoluce člověka v českých učebnicích přírodopisu a biologie PDF
Radka Marta Dvořáková, Karolína Absolonová
Volba řešitelských strategií v závislosti na věku PDF
Petr Eisenmann, Jiří Přibyl, Jarmila Novotná, Jiří Břehovský, Jiří Cihlář
Dějiny přírodních věd: Jejich místo ve škole a v učebnicích biologie. PDF
Jana Hájková
Didaktický výzkum jako součást závěrečných prací studentů učitelství biologie PDF
Vanda Janštová, Petr Novotný
Predstavy žiakov o vylučovacej a endokrinnej sústave PDF
Milan Kubiatko
Profesní vidění studentů učitelství biologie zaměřené na obor a oborově didaktické jevy PDF
Lenka Pavlasová
Vztah mezi úspěšností v nenumerických a numerických úlohách na obsah a objem a žákovské problémy v této oblasti PDF (English)
Veronika Tůmová, Naďa Vondrová