Scientia in educatione

Posláním časopisu sciED je publikovat původní články věnované teoretickému i empirickému výzkumu v didaktikách přírodovědných oborů (zejména biologie, geologie, environmentalistiky, fyziky a chemie) a matematiky.

Časopis Scientia in educatione byl v lednu 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Ke dni 15. 8. 2014 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

Časopis Scientia in educatione respektuje mezinárodní Kodex jednání a pokyny pro dobrou praxi pro editory vědeckých časopisů Komise pro publikační etiku (COPE).

Časopis Scientia in educatione netoleruje plagiátorství a jiné neetické chování. Editoři, autoři i recenzenti se řídí principy Publication Ethics and Malpractice Statement.


Vol 7, No 2 (2016): SCIED

Celé číslo

Ke stažení a nebo ke čtení PDF

Obsah

Teoretické studie

Rozvoj vědeckého myšlení žáků prostřednictvím přírodovědného vzdělávání PDF
Eva Hejnová, Dalibor Hejna 2-17

Přehledové studie

Metody sběru dat využívané didaktikou fyziky v mezinárodním prostředí PDF
Vojtěch Žák 18-33

Výzkumné stati

Obsahová analýza tématu evoluce člověka v českých učebnicích dějepisu PDF
Radka Marta Dvořáková, Karolína Absolonová 34-47
Hodnotenie bádateľských zručností žiakov gymnázia PDF
Zuzana Ješková, Stanislav Lukáš, Ľubomír Šnajder, Ján Guniš, Brigita Balogová, Marián Kireš 48-70
Didaktické znalosti obsahu budoucích učitelů 1. stupně základní školy před studiem didaktiky matematiky PDF
Libuše Samková 71-99
Etické a bezpečnostní aspekty využívání ICT ve výuce chemie PDF
Dagmar Stárková, Martin Rusek 100-110
Případová studie použití metody Peer Instruction na gymnáziu PDF (English)
Jana Šestáková 111-127