Učitel matematiky

Časopis vydává Jednota českých matematiků a fyziků, dříve ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Vychází od roku 1992. V lednu 2014 byl zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Odborný recenzovaný časopis Učitel matematiky si klade za cíl seznámit pedagogickou i laickou veřejnost s novými podněty přicházejícími z matematiky i didaktiky matematiky, které mají sloužit k zlepšování výuky na základních a středních školách. Publikuje původní odborné recenzované články týkající se nových metodických přístupů k výuce matematiky, historie matematiky, didaktické transformace nových poznatků z matematiky, popularizace matematiky apod. Zařazovány jsou i diskuse k odborné problematice, zprávy o akcích pro učitele matematiky a zadání matematických olympiád.


Vol 26, No 1 (2018): Učitel matematiky

Obsah

Původní odborné články

Vytváření představ základních geometrických pojmů u žáků prvního stupně základní školy: trojúhelník a kruh
Irena Budínová
Riešenie matematických úloh s kreativitou a porozumením
Dalibor Gonda, Petr Emanovský
Aritmetika I – Harmonická čísla
Antonín Jančařík, Tomáš Kepka
Bádateľská aktivita na skúmanie vlastností štvoruholníkov
Stanislav Lukáč, Pavel Molnár
Fibonacciova čísla jako inspirace pro učitele
Jaroslav Seibert

Recenze

František Kuřina Matematika jako pedagogický problém Mé didaktické krédo
Jiri Cihlar

Krátká sdělení

Matematika a fyzika ve škole – Jevíčko 2017
Miroslav Staněk